برچسب: حمیدرضا اردلان

بیانیه هیأت داوران دوازدهمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر

بیانیه هیأت داوران دوازدهمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر

بیانیۀ هیأت داوران دوازدهمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر: « یکم: باز، باز شد هوای دم گرفته و نفس ها باز، باز شد تا فرش قرمزی پهن شود برای نمای آزادی...

معرفی داوران دوازدهمین مسابقه مطبوعاتی «انجمن نویسندگان و منتقدان» خانه تئاتر

معرفی داوران دوازدهمین مسابقه مطبوعاتی «انجمن نویسندگان و منتقدان» خانه تئاتر

هیات داوران دوازدهمین مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر معرفی شدند. به گزارش شبکه خبری هنرمندان، دکتر«حمیدرضا اردلان» استاد دانشگاه در رشته هنر و رئیس یونیمای ایران، دکتر«مجید رضائیان» روزنامه نگار...