برچسب: مسابقه ، داوران ، انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر

معرفی داوران چهاردهمین مسابقۀ مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران ۰

معرفی داوران چهاردهمین مسابقۀ مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر ،دکتر “یونس شکرخواه” سردبیر همشهری آنلاین و استاد دانشگاه در رشته علوم ارتباطات ،دکتر “مجید رضائیان“روزنامه نگار و استاد دانشگاه  در رشته علوم ارتباطات و “امین عظیمی” منتقد...

دکتر رضائیان، دکتر مدقق و دکتر صالح پور؛  داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر

دکتر رضائیان، دکتر مدقق و دکتر صالح پور؛ داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان خانه تئاتر

هیات داوران مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر معرفی شدند.
دکتر مجید رضائیان (روزنامه نگار و مدرس علوم ارتباطات)، دکتر حمیدرضا مدقق (منتقد و مدرس علوم ارتباطات) و دکتر اردشیر صالح پور (پژوهشگر و مدرس تئاتر) هیات داوران مسابقه مطبوعاتی سال ۹۰ انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر را تشکیل می دهند؛ ضمن آنکه مسعود پاکدل (رئیس انجمن عکاسان خانه تئاتر) نیز به عنوان مشاور و کارشناس بخش عکس، هیات داوران را در بررسی آثار عکس رسیده به دبیرخانه انجمن یاری می دهد.